Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

SOD Player

# Nhân vật Class Clan Cấp Điểm Giết Thời gian
1 SatThuPTV FREEFORCE 137 4,905,785 938 13/11/18 lúc 21:53
2 Boss TheWorlds 143 4,867,575 933 13/11/18 lúc 20:36
3 Ino AE3M 132 4,836,531 914 13/11/18 lúc 21:15
4 Putin 136 4,171,534 391 13/11/18 lúc 20:17
5 XGVno1 AE3M 128 3,079,608 802 14/11/18 lúc 20:56
6 TinyMagician RoyaFoce 120 2,243,506 859 17/11/18 lúc 21:34
7 LinhPham FREEFORCE 135 1,996,789 319 13/11/18 lúc 21:34
8 zzMalangzz 117 1,620,005 126 14/11/18 lúc 21:15
9 Thang03 FREEFORCE 138 1,617,301 926 15/11/18 lúc 08:27
10 XMariaOzawaX AE3M 130 1,597,768 883 14/11/18 lúc 00:27
11 KingV TheWorlds 138 1,595,892 886 13/11/18 lúc 23:10
12 Tuanhaha VIP 127 1,549,031 830 16/11/18 lúc 12:17
13 BoySport TheWorlds 111 1,528,366 783 14/11/18 lúc 15:48
14 XJav TheWorlds 136 1,387,244 259 14/11/18 lúc 21:34
15 One FREEFORCE 133 1,319,625 295 17/11/18 lúc 10:03
16 KIZU 2Life 122 1,141,303 366 14/11/18 lúc 09:44
17 BamiBread 93 1,081,492 770 16/11/18 lúc 11:39
18 sieuphapsu AtlantaCuld 102 1,039,670 678 17/11/18 lúc 18:03
19 GodFather 113 1,030,029 675 15/11/18 lúc 23:29
20 TuanHiHi FREEFORCE 135 1,010,177 253 14/11/18 lúc 23:10
21 FireMan 107 988,121 563 16/11/18 lúc 07:29
22 ImFaded AE3M 120 928,065 436 13/11/18 lúc 23:48
23 Hacker TheWorlds 116 856,784 254 15/11/18 lúc 17:05
24 GMT FREEFORCE 110 755,384 19 17/11/18 lúc 00:27
25 NHunTer NDN 114 751,856 7 17/11/18 lúc 01:05
26 H3rcules TheWorlds 127 725,014 266 14/11/18 lúc 22:32
27 BABYBOY FREEFORCE 141 700,359 230 16/11/18 lúc 21:34
28 BichDao FREEFORCE 137 681,180 532 13/11/18 lúc 20:17
29 ZoroK FREEFORCE 141 675,615 255 13/11/18 lúc 21:34
30 1Cu2Hon 120 531,272 731 16/11/18 lúc 09:24
31 gaidep 2Life 127 308,501 172 14/11/18 lúc 09:44
32 Rely RoyaFoce 121 212,052 15 14/11/18 lúc 22:51
33 BongCoMay 2Life 132 118,021 267 14/11/18 lúc 09:44
34 DarKLanceR TheWorlds 127 109,233 129 14/11/18 lúc 22:51
35 K 2Life 136 89,573 175 14/11/18 lúc 09:44
36 Bdragon Under 87 0 397 14/11/18 lúc 09:17
37 Suri 100 0 252 13/11/18 lúc 22:48
38 XauNo1 124 0 0 14/11/18 lúc 22:15
39 PriDeThuong 98 0 0 14/11/18 lúc 14:53
40 Switch 102 0 218 14/11/18 lúc 15:27
41 KellyPerfum 87 0 156 16/11/18 lúc 23:43
42 HimuraKenshin 93 0 8 16/11/18 lúc 11:17
43 thienlongck AE3M 121 0 103 14/11/18 lúc 22:58
44 SOS Shield 114 0 631 15/11/18 lúc 17:05
45 RuaCon123 Passion 92 0 162 15/11/18 lúc 15:56
46 TuanMinh TheWorlds 115 0 110 16/11/18 lúc 09:22
47 LT001 118 0 499 17/11/18 lúc 10:58
48 SuTuTrang RoyaFoce 110 -341,115 136 13/11/18 lúc 21:22
49 thatcong RoyaFoce 119 -350,017 142 13/11/18 lúc 21:22
50 BlueMoon TuHaiAnhHung 105 -463,669 256 13/11/18 lúc 21:22
51 kiemdoden AE3M 110 -675,591 253 13/11/18 lúc 21:41
52 SuperStaR WeAreOne 121 -827,260 474 15/11/18 lúc 17:00
53 RUACON2 94 -904,000 617 16/11/18 lúc 11:34
54 Ka KID 125 -912,207 489 13/11/18 lúc 21:48