Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

SOD Player

# Nhân vật Class Clan Cấp Điểm Giết Thời gian
1 keodanchuot Refresh 117 2,943,411 904 19/6/18 lúc 12:06
2 Shino Under 130 2,929,348 888 18/6/18 lúc 09:13
3 KingV Under 125 2,919,142 878 20/6/18 lúc 01:30
4 QuachTuong Refresh 127 2,917,686 886 23/6/18 lúc 07:43
5 LamPK Refresh 131 2,914,915 871 24/6/18 lúc 19:34
6 boss7979 Under 126 2,899,534 851 19/6/18 lúc 07:18
7 MotThoiDeNho Under 120 2,892,328 851 20/6/18 lúc 13:20
8 SoLong Refresh 126 2,885,521 821 18/6/18 lúc 10:11
9 XGVno1 Refresh 125 2,671,818 535 22/6/18 lúc 20:51
10 SuperStaR WeAreOne 121 2,528,561 324 18/6/18 lúc 16:16
11 CoChuNhoSG Refresh 130 2,425,397 353 19/6/18 lúc 22:56
12 MissDizzy Under 116 2,392,012 91 20/6/18 lúc 16:13
13 zkokaz Refresh 129 2,369,314 104 20/6/18 lúc 09:11
14 LangTuVN Under 117 2,345,562 42 22/6/18 lúc 16:22
15 SkyNight WeAreOne 130 2,290,254 240 18/6/18 lúc 11:28
16 Manager Angel 123 2,265,252 541 24/6/18 lúc 15:43
17 zzzkokazzz WeAreOne 125 2,248,272 574 18/6/18 lúc 13:42
18 TaiMap Refresh 131 2,241,940 118 22/6/18 lúc 07:49
19 Medusa Refresh 130 1,577,810 269 20/6/18 lúc 21:01
20 DaiKa FREEFORCE 137 1,488,184 178 18/6/18 lúc 19:09
21 TS000 Refresh 117 1,483,134 564 18/6/18 lúc 06:59
22 PrisssYeu FCrSuot 114 1,401,561 596 22/6/18 lúc 08:47
23 Poupuri RoyaFoce 101 1,385,350 447 24/6/18 lúc 13:48
24 Morsa WeAreOne 110 1,336,740 311 21/6/18 lúc 23:30
25 QueenIce RoyaFoce 89 1,222,804 182 23/6/18 lúc 23:43
26 MTS1009 Under 127 1,025,206 334 19/6/18 lúc 14:01
27 Miyung 112 985,241 221 20/6/18 lúc 15:54
28 mylinh62 WeAreOne 114 955,917 709 22/6/18 lúc 03:20
29 xCoCo Refresh 134 892,022 218 20/6/18 lúc 21:01
30 HalfBloodMage 112 829,027 535 22/6/18 lúc 17:19
31 ConNgua 124 782,777 413 18/6/18 lúc 04:07
32 Dion FREEFORCE 128 751,619 233 18/6/18 lúc 19:09
33 GEM TheWorld 125 623,238 624 18/6/18 lúc 11:28
34 Pikachu8386 RoyaFoce 93 521,966 346 22/6/18 lúc 06:13
35 Train 130 501,907 745 22/6/18 lúc 00:08
36 BietNoiLaTaiSao FREEFORCE 138 494,305 166 18/6/18 lúc 19:09
37 LangQuen WeAreOne 112 436,015 219 18/6/18 lúc 15:56
38 thatcong RoyaFoce 104 412,342 314 23/6/18 lúc 06:07
39 Lockdown Under 129 401,769 288 19/6/18 lúc 14:02
40 Zuru WeAreOne 105 293,284 453 22/6/18 lúc 01:06
41 LaoNgoanDong Refresh 135 272,071 164 20/6/18 lúc 21:01
42 VanKiemSau WeAreOne 100 183,470 16 22/6/18 lúc 01:44
43 XichLo Refresh 130 179,164 151 20/6/18 lúc 21:01
44 hopcom 85 168,017 56 20/6/18 lúc 20:42
45 ATMAN FREEFORCE 132 158,589 221 18/6/18 lúc 19:09
46 Ori 80 152,818 17 18/6/18 lúc 14:21
47 kokomick Refresh 111 136,271 197 20/6/18 lúc 21:01
48 MT1009 Under 127 131,199 165 19/6/18 lúc 13:42
49 CHIVAR WeAreOne 111 120,177 193 18/6/18 lúc 16:16
50 HanSon Under 121 100,448 149 19/6/18 lúc 13:42
51 HoaTrym FREEFORCE 127 85,416 126 18/6/18 lúc 19:09
52 ThaoKhung FREEFORCE 119 66,878 85 18/6/18 lúc 19:09
53 BABYBOY FREEFORCE 136 42,216 20 18/6/18 lúc 21:21
54 SuTuTrang RoyaFoce 90 0 0 20/6/18 lúc 21:05
55 Uno 72 0 14 20/6/18 lúc 02:44
56 Trien FREEFORCE 128 0 5 18/6/18 lúc 21:08
57 Nhim 125 0 0 20/6/18 lúc 21:24
58 PhieuLang Refresh 131 0 6 18/6/18 lúc 22:28
59 Quansumo 104 0 12 23/6/18 lúc 09:51
60 babesgirl6688 92 0 17 21/6/18 lúc 23:27
61 123choi WeAreOne 93 0 71 22/6/18 lúc 03:18
62 AngelofDeath FREEFORCE 138 0 13 18/6/18 lúc 21:11
63 FireMan 81 0 0 20/6/18 lúc 22:03
64 gaidep RoyaFoce 126 0 203 18/6/18 lúc 03:47
65 hera34 RoyaFoce 114 0 146 18/6/18 lúc 03:59
66 Lovetime Refresh 122 0 0 19/6/18 lúc 13:06
67 ZoroK FREEFORCE 137 0 0 18/6/18 lúc 18:52
68 zzMalangzz WeAreOne 99 0 2 21/6/18 lúc 23:06
69 zZZzzZ RoyaFoce 98 0 445 23/6/18 lúc 13:24
70 HBM 104 -313,872 224 20/6/18 lúc 15:23