Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

SOD Clan

# Clan Chủ clan Điểm Thành viên
1 Refresh QiuQiu 3,057,338 40
2 FREEFORCE TonyHoang 3,044,991 36
3 Under Shino 3,043,174 37
4 WeAreOne mylinh62 3,017,755 29
5 Angel Fighter 2,265,252 18
6 FCrSuot PrisssYeu 1,401,561 7
7 RoyaFoce SuTuTrang 1,385,350 40
8 TheWorld ChiDai 623,238 14