Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

SOD Clan

# Clan Chủ clan Điểm Thành viên
1 FREEFORCE TonyHoang 5,000,120 30
2 TheWorlds DaiKa 4,867,575 27
3 AE3M TaurieL 4,836,531 26
4 RoyaFoce QueenIce 2,243,506 28
5 2Life KIZU 1,657,398 25
6 VIP TunHD4 1,549,031 6
7 AtlantaCuld BoSuaDen 1,039,670 15
8 NDN NHunTer 751,856 6