Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
101 QuangVinh 130
102 Giacmo 130
103 BoKinhVan99 AE3M 130
104 TrienHoVe 130
105 Medusa TheWorlds 130
106 ThuanPhat TheWorlds 130
107 ZMariaOzawaZ 130
108 zZNanZz TheWorlds 130
109 BeCoiDay FREEFORCE 130
110 kute 130
111 NamCsyManhQuynh MissClub 130
112 THEMAXX Friends 130
113 XMariaOzawaX AE3M 130
114 ZhaoziLong 130
115 QuachTuong Refresh 129
116 peMy 129
117 Hadara 2Life 129
118 Su 129
119 Leo TheWorlds 129
120 Z78 129