Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
101 THEMAXX Train 128
102 Dion FREEFORCE 128
103 Trien FREEFORCE 128
104 MeoMeo 128
105 OcTieu 128
106 AK 128
107 KucKutDamMau 128
108 Falcon 128
109 PheCo 128
110 Bbull FamilyPTV 127
111 Flygirl 127
112 MT1009 Under 127
113 Death 127
114 Ovenight Under 127
115 LazyCat 127
116 Yamaha 127
117 Su Dragon 127
118 xXQueenYenXx 127
119 Kh4nh34 FREEFORCE 127
120 MTS1009 Under 127