Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
81 InJoker 2Life 131
82 Yamaha 131
83 Angel07 131
84 NhatKiemThien 131
85 VirusHIV 131
86 KimThao 131
87 LamPK 131
88 Bbull 130
89 SkyNight 2Life 130
90 KingofLove 130
91 CoChuNhoSG 130
92 Admin 130
93 diemxua TheWorlds 130
94 Train 130
95 Pri47 Under 130
96 dolc1 Under 130
97 DajKa 130
98 TrieuTuLong Refresh 130
99 SatPhaLang RoyaFoce 130
100 Administrator ClanTest 130