Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
81 InJoker Fantasies 130
82 ThuanPhat FREEFORCE 130
83 Giacmo Refresh 130
84 QuangVinh FREEFORCE 130
85 automatic FREEFORCE 130
86 SkyNight WeAreOne 130
87 DarkSoul FreeLance 130
88 Genie Refresh 130
89 KingofLove 130
90 SivelNoni Train 129
91 Hadara 129
92 Leo FreeLance 129
93 zkokaz Refresh 129
94 Lockdown Under 129
95 DawnChorus Refresh 129
96 taii LeuLeu 129
97 peMy Home 129
98 BeCoiDay WeAreOne 129
99 NhungXjnhHD TheWorld 129
100 TiempoX 128