Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
61 2tay2em VIP 133
62 tapchoi 133
63 Ovenight Overnight 133
64 DarkSoul Refresh 132
65 Ino AE3M 132
66 MarinPTV 132
67 PheCo PTV 132
68 MT1009 Overnight 132
69 Trien 132
70 taodayne FREEFORCE 132
71 AnhKun 132
72 BongCoMay 2Life 132
73 GhostRider 132
74 YuGi Under 131
75 NhungXjnhHD FREEFORCE 131
76 MissMagic MissClub 131
77 ChiDai 131
78 automatic 131
79 peNgoc 131
80 TunHD4 VIP 131