Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
61 Conchuymnon 130
62 Sccc FREEFORCE 130
63 kute 130
64 FMAN FREEFORCE 130
65 Bker FREEFORCE 130
66 Shino Under 130
67 DaiTy TheWorld 130
68 Train 130
69 VayCa 130
70 DajKa FREEFORCE 130
71 Lietang 130
72 ZhaoziLong RoyalForce 130
73 HAMINT Under 130
74 Medusa Refresh 130
75 Alants 130
76 AnhKun Fantasies 130
77 XMariaOzawaX 130
78 BongCoMay VienXu 130
79 ZMariaOzawaZ 130
80 ChiDai TheWorld 130