Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
41 ATMAN FREEFORCE 135
42 DarkMagic 135
43 LinhPham FREEFORCE 135
44 Shino Under 135
45 DaiTy 2Life 135
46 TuanHiHi FREEFORCE 135
47 Falcon Refresh 134
48 Raphael 134
49 FMAN PTV 134
50 xBin AE3M 134
51 TuanTienTi FREEFORCE 134
52 123 134
53 HieuLanhLung TheWorlds 133
54 Taxi TuDaiDanhBo 133
55 SivelNoni TuDaiDanhBo 133
56 MTS1009 TheWorlds 133
57 adidas 133
58 o0o 133
59 Freyja 133
60 One FREEFORCE 133