Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
41 Vivian 132
42 PriMan 132
43 2tay2em Fantasies 132
44 RedNoni FREEFORCE 132
45 Blanco 132
46 MarinPTV BackForNo1 132
47 GhostRider VienXu 132
48 ATMAN FREEFORCE 131
49 peNgoc 131
50 TaiMap Refresh 131
51 PhieuLang Refresh 131
52 QiuQiu Refresh 131
53 NhatKiemThien 131
54 Angel07 RoyalForce 131
55 SuperLeon Under 131
56 VirusHIV 131
57 KimThao BackForNo1 131
58 LinhPham FREEFORCE 131
59 taodayne FREEFORCE 131
60 Pri47 DiVeNoiXa 130