Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
5461 topazzzzzzz 1
5462 trannnnnnnns 1
5463 bhsno1 1
5464 DauGauXom 1
5465 Enigtrans 1
5466 magrac 1
5467 Leader 1
5468 Lucineooo 1
5469 F16 1
5470 HungAnCuT 1
5471 Fideoe 1
5472 ringvsame 1
5473 shetomrai 1
5474 Trau97 1
5475 XT 1
5476 XuyenTamTjen 1
5477 SingleMom 1
5478 TocHungDo 1
5479 TOmDrAgon 1
5480 TransEnig 1