Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
21 LIFE TuDaiDanhBo 137
22 Bker 2Life 137
23 SatThuPTV FREEFORCE 137
24 Sai 137
25 WongFat FREEFORCE 137
26 Kientienxu 137
27 BichDao FREEFORCE 137
28 XinChao 2Life 137
29 Shu TheWorlds 137
30 TuanHuHu 136
31 Kh4nh34 TheWorlds 136
32 SuperLeon 136
33 Putin 136
34 XJav TheWorlds 136
35 K 2Life 136
36 jnspt 135
37 Sccc FREEFORCE 135
38 PriMan FREEFORCE 135
39 Vivian PTV 135
40 Zealot 2Life 135