Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
21 LaoNgoanDong Refresh 135
22 xCoCo Refresh 134
23 DarkMagic FreeLance 134
24 LIFE Solo 134
25 Raphael RoyalForce 134
26 Swan Refresh 134
27 Putin FREEFORCE 134
28 123 134
29 haydoiday DiVeNoiXa 134
30 TP88 FREEFORCE 134
31 XinChao TheWorld 134
32 KuHai 133
33 Snaper FREEFORCE 133
34 o0o 133
35 Freyja RoyalForce 133
36 tapchoi Fantasies 133
37 K 133
38 Peavy FREEFORCE 133
39 BELLUM 132
40 Zealot DiVeNoiXa 132