Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 LoveLove VienXu 136
2 BichDao FREEFORCE 135
3 Freyja RoyalForce 133
4 tapchoi Fantasies 133
5 Vivian 132
6 MarinPTV BackForNo1 132
7 PriMan 132
8 Angel07 RoyalForce 131
9 Pri47 DiVeNoiXa 130
10 NhungXjnhHD TheWorld 129
11 peMy Home 129
12 BeCoiDay WeAreOne 129
13 LazyCat 127
14 BABYGIRL 126
15 akbubixx DiVeNoiXa 126
16 Akiko 126
17 gaidep RoyaFoce 126
18 Cin 126
19 diemxua Valhalla 126
20 DongNhi ShowBiz 126