Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 TaurieL AE3M 140
2 BichDao FREEFORCE 137
3 Vivian PTV 135
4 PriMan FREEFORCE 135
5 Freyja 133
6 tapchoi 133
7 MarinPTV 132
8 Angel07 131
9 NhungXjnhHD FREEFORCE 131
10 BeCoiDay FREEFORCE 130
11 diemxua TheWorlds 130
12 Pri47 Under 130
13 peMy 129
14 00008 128
15 Bunting Refresh 128
16 LazyCat TheWorlds 127
17 TinyPriestess 127
18 RedAngel FREEFORCE 127
19 gaidep 2Life 127
20 Z4 126