Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 Voyeu TheWorlds 142
2 LIFE TuDaiDanhBo 137
3 XinChao 2Life 137
4 K 2Life 136
5 Sccc FREEFORCE 135
6 Zealot 2Life 135
7 DaiTy 2Life 135
8 Shino Under 135
9 DarkMagic 135
10 Falcon Refresh 134
11 SivelNoni TuDaiDanhBo 133
12 Taxi TuDaiDanhBo 133
13 Ovenight Overnight 133
14 2tay2em VIP 133
15 DarkSoul Refresh 132
16 MT1009 Overnight 132
17 AnhKun 132
18 PheCo PTV 132
19 GhostRider 132
20 BongCoMay 2Life 132