Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 Voyeu FREEFORCE 138
2 XinChao TheWorld 134
3 DarkMagic FreeLance 134
4 haydoiday DiVeNoiXa 134
5 LIFE Solo 134
6 K 133
7 GhostRider VienXu 132
8 2tay2em Fantasies 132
9 Zealot DiVeNoiXa 132
10 KimThao BackForNo1 131
11 kute 130
12 InJoker Fantasies 130
13 AnhKun Fantasies 130
14 BongCoMay VienXu 130
15 DaiTy TheWorld 130
16 DarkSoul FreeLance 130
17 Train 130
18 Sccc FREEFORCE 130
19 SivelNoni Train 129
20 taii LeuLeu 129