Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 7ruyMenh AE3M 145
2 ZoroK FREEFORCE 141
3 Snaper FREEFORCE 138
4 WongFat FREEFORCE 137
5 Bker 2Life 137
6 Kientienxu 137
7 SuperLeon 136
8 adidas 133
9 One FREEFORCE 133
10 NhatKiemThien 131
11 Giacmo 130
12 zZNanZz TheWorlds 130
13 SkyNight 2Life 130
14 SatPhaLang RoyaFoce 130
15 Admin 130
16 HuyetCongTu FREEFORCE 129
17 Hadara 2Life 129
18 RedKnight 126
19 Him 126
20 Mechatro 126