Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 7ruyMenh Refresh 141
2 ZoroK FREEFORCE 137
3 RamBo 135
4 TP88 FREEFORCE 134
5 Snaper FREEFORCE 133
6 BELLUM 132
7 SuperLeon Under 131
8 NhatKiemThien 131
9 SkyNight WeAreOne 130
10 Bker FREEFORCE 130
11 Conchuymnon 130
12 Giacmo Refresh 130
13 HAMINT Under 130
14 Hadara 129
15 Him 126
16 HuyetCongTu TruTien 126
17 RedKnight 126
18 Martini6789 Under 126
19 Mechatro 126
20 Kunzz Refresh 125