Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 xCoCo FREEFORCE 142
2 BABYBOY FREEFORCE 141
3 TuanHuHu 136
4 ATMAN FREEFORCE 135
5 LinhPham FREEFORCE 135
6 TuanHiHi FREEFORCE 135
7 HieuLanhLung TheWorlds 133
8 taodayne FREEFORCE 132
9 automatic 131
10 Yamaha 131
11 TrienHoVe 130
12 DajKa 130
13 Medusa TheWorlds 130
14 QuachTuong Refresh 129
15 Flygirl 127
16 Rongcon 2Life 127
17 7crazy 126
18 MissAta MissClub 126
19 XauNo1 124
20 Ataqueen 124