Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 Rongar Refresh 142
2 BietNoiLaTaiSao FREEFORCE 138
3 DanTruong DiVeNoiXa 137
4 Solococo FREEFORCE 137
5 REM 136
6 Sai 135
7 ThichDuThu Refresh 135
8 jnspt Under 135
9 Putin FREEFORCE 134
10 PhieuLang Refresh 131
11 ThuanPhat FREEFORCE 130
12 ZhaoziLong RoyalForce 130
13 Shino Under 130
14 Leo FreeLance 129
15 DawnChorus Refresh 129
16 AK 128
17 Death 127
18 boss7979 Under 126
19 Kubo 126
20 Tatukhamen 126