Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 Boss TheWorlds 143
2 Thang03 FREEFORCE 138
3 Obito AE3M 138
4 KingV TheWorlds 138
5 Martini87 AE3M 138
6 Sai 137
7 Shu TheWorlds 137
8 Putin 136
9 jnspt 135
10 xBin AE3M 134
11 LamPK 131
12 TrieuTuLong Refresh 130
13 ZhaoziLong 130
14 ThuanPhat TheWorlds 130
15 Leo TheWorlds 129
16 XGVno1 AE3M 128
17 AK 128
18 DarKLanceR TheWorlds 127
19 Death 127
20 RyoLyo 126