Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 XMariaOzawaXx Refresh 138
2 Swan Refresh 134
3 123 134
4 Peavy FREEFORCE 133
5 TaiMap Refresh 131
6 QiuQiu Refresh 131
7 XMariaOzawaX 130
8 ZMariaOzawaZ 130
9 VayCa 130
10 ChiDai TheWorld 130
11 Genie Refresh 130
12 KingofLove 130
13 KucKutDamMau 128
14 Dion FREEFORCE 128
15 OcTieu 128
16 MeoMeo 128
17 Skye 127
18 xXQueenYenXx 127
19 Bbull FamilyPTV 127
20 HoaTrym FREEFORCE 127