Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 Swan FREEFORCE 143
2 QiuQiu TheWorlds 139
3 MissHunt FREEFORCE 139
4 BackUP03 138
5 XJav TheWorlds 136
6 123 134
7 Ino AE3M 132
8 ChiDai 131
9 ZMariaOzawaZ 130
10 XMariaOzawaX AE3M 130
11 Bbull 130
12 dolc1 Under 130
13 CoChuNhoSG 130
14 KingofLove 130
15 OcTieu 128
16 MeoMeo 128
17 Dion Passion 128
18 KucKutDamMau 128
19 HoNgocHa 127
20 Skye 127