Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 AngelofDeath FREEFORCE 138
2 TonyHoang FREEFORCE 136
3 LaoNgoanDong Refresh 135
4 Raphael RoyalForce 134
5 o0o 133
6 peNgoc 131
7 VirusHIV 131
8 QuangVinh FREEFORCE 130
9 zkokaz Refresh 129
10 MTS1009 Under 127
11 Z78 WeAreOne 126
12 Rin6 126
13 BanhGao FREEFORCE 125
14 KyAnh RoyaFoce 124
15 PhamNgocHa FamilyPTV 124
16 TamKhung 122
17 ToruKun FamilyPTV 122
18 HungBarber 122
19 CuongCoi 122
20 IRonmen 121