Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 TonyHoang FREEFORCE 143
2 LaoNgoanDong FREEFORCE 141
3 AngelofDeath FREEFORCE 141
4 Raphael 134
5 MTS1009 TheWorlds 133
6 o0o 133
7 VirusHIV 131
8 peNgoc 131
9 QuangVinh 130
10 BoKinhVan99 AE3M 130
11 Z78 129
12 BanhGao 126
13 Rin6 126
14 PhamNgocHa 124
15 KyAnh 124
16 MissMech MissClub 124
17 TamKhung 122
18 CuongCoi 122
19 HungBarber 2Life 122
20 ToruKun 122