Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 DaiKa FREEFORCE 137
2 KuHai 133
3 FMAN FREEFORCE 130
4 Alants 130
5 Trien FREEFORCE 128
6 Kh4nh34 FREEFORCE 127
7 Administrator NSE 125
8 vivu 125
9 ViAnhLaGio FREEFORCE 124
10 yuji Under 122
11 Extreme Refresh 122
12 DaiTuong 122
13 H3rcules 122
14 Leon 121
15 T04 121
16 LordCommander eXecutor 120
17 KeTao TheOne 120
18 DOCBAGIANGHO BigHearts 120
19 Tempscron 119
20 Winner 119