Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 DaiKa TheWorlds 142
2 SatThuPTV FREEFORCE 137
3 Kh4nh34 TheWorlds 136
4 FMAN PTV 134
5 TuanTienTi FREEFORCE 134
6 Trien 132
7 Administrator ClanTest 130
8 Extreme Refresh 127
9 H3rcules TheWorlds 127
10 vivu 125
11 ViAnhLaGio 124
12 MissFT MissClub 124
13 TungDoLa 124
14 yuji PowerOfGod 123
15 DaiTuong 2Life 122
16 Leon 121
17 T04 AE3M 121
18 bkCola 120
19 LordCommander 120
20 Acau 120