Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 Rongar Refresh 142
2 7ruyMenh Refresh 141
3 AngelofDeath FREEFORCE 138
4 BietNoiLaTaiSao FREEFORCE 138
5 Voyeu FREEFORCE 138
6 XMariaOzawaXx Refresh 138
7 ZoroK FREEFORCE 137
8 DanTruong DiVeNoiXa 137
9 Solococo FREEFORCE 137
10 DaiKa FREEFORCE 137
11 BABYBOY FREEFORCE 136
12 TonyHoang FREEFORCE 136
13 REM 136
14 LoveLove VienXu 136
15 ThichDuThu Refresh 135
16 RamBo 135
17 BichDao FREEFORCE 135
18 xXxMenProxXx Refresh 135
19 Sai 135
20 jnspt Under 135