Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp
1 Rongar FreeLance 126
2 Feb14th F1 126
3 LouisVo F1 126
4 BietNoiLaTaiSao F1 126
5 Snaper F1 125
6 Chewinggum F1 125
7 MaeVe FreeLance 125
8 henry03 Flames 124
9 BanhBongLan FreeLance 124
10 peNgoc Flames 124
11 Alants FreeLance 124
12 peMy Home 124
13 BeCoiDay Fantasies 123
14 SILK TheOne 123
15 July22nd F1 123
16 Kientienxu F1 123
17 ManekiNeko TheOne 123
18 HadaraYukimura Flames 123
19 LazyCat NewWorld 123
20 jnspt F1 123