Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp
1 BeCoiDay ThichLaNhich 118
2 BietNoiLaTaiSao ThichLaNhich 118
3 MaeVe ThichLaNhich 117
4 Rongar ThichLaNhich 117
5 BanhBongLan ThichLaNhich 117
6 peMy ThichLaNhich 116
7 IRonmen TheOne 116
8 EmBeCoi ThichLaNhich 116
9 DarkMagic ThichLaNhich 116
10 jnspt ThichLaNhich 116
11 Sinbad ThichLaNhich 116
12 peNgoc ThichLaNhich 116
13 Solococo 116
14 tapchoi 115
15 Doubar ThichLaNhich 115
16 97Trau ThichLaNhich 115
17 AK ThichLaNhich 115
18 henry03 ThichLaNhich 115
19 Artemis ThichLaNhich 115
20 SILK AmericanClub 115