Danh Mục
Thuê [Áo giáp]
Thuê [Ring|Amulet]
Sản phẩm Sự kiện mới
Premium [Gói Package]
Tạp hóa [Tổng hợp]
Pet [Hỗ trợ]
Armor [Áo Giáp]
Hair [kiểu tóc]
Stone [Các loại đá]
Statistic [Stats + Skills]
Respec [Đổi Spec]
Force Orb [Sức mạnh]

Level Ranking

# Nhân vật Class Clan Cấp độ
1 7ruyMenh AE3M 145
2 Boss TheWorlds 143
3 Swan FREEFORCE 143
4 TonyHoang FREEFORCE 143
5 Voyeu TheWorlds 142
6 DaiKa TheWorlds 142
7 xCoCo FREEFORCE 142
8 AngelofDeath FREEFORCE 141
9 LaoNgoanDong FREEFORCE 141
10 BABYBOY FREEFORCE 141
11 ZoroK FREEFORCE 141
12 TaurieL AE3M 140
13 QiuQiu TheWorlds 139
14 MissHunt FREEFORCE 139
15 Obito AE3M 138
16 KingV TheWorlds 138
17 Martini87 AE3M 138
18 Thang03 FREEFORCE 138
19 Snaper FREEFORCE 138
20 BackUP03 138